Wielki Post 2015

photo

W czasie Mszy św. Środy Popielcowej na rzymskim Awentynie Ojciec św. Franciszek podkreślił, że istotnymi elementami Wielkiego Postu są modlitwa, post i jałmużna. Przestrzegł zarazem, by nie były to tylko gesty zewnętrznego formalizmu i hipokryzji, stające się wręcz symbolem społecznej wyższości. Papież wskazał, że nadchodzące dni powinny być powrotem do Pana „z całego serca”. Pan nigdy nie przestaje litować się nad nami i pragnie po raz kolejny obdarzyć nas swoim przebaczeniem, zachęcając nas, byśmy do Niego powrócili z nowym sercem, oczyszczonym ze zła, aby wziąć udział w Jego radości. Papież Franciszek przypomniał, że obie formuły wypowiadane w czasie liturgii Środy Popielcowej: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” oraz „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” przypominają nam prawdę o ludzkiej egzystencji i o tym, że każdy z nas potrzebuje pokuty i nawrócenia, powrotu w ramiona miłosiernego Ojca i położenia w Nim większej ufności.

FOTO idz

Życie konsekrowane

photo

"Dzień Życia Konsekrowanego, który obchodzimy w każde święto Ofiarowania Pańskiego, ma w tym roku charakter szczególny. Wpisuje się on wiecej

Wieczór z kolędami

photo

Dnia 26 stycznia 2015 roku, po wieczornej Mszy świętej, w naszej Sali św. Kazimierza mogliśmy wysłuchać i zaśpiewać raz jeszcze wiele wiecej


Objawienie Pańskie

photo

6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli. Na Wschodzie była ona znana już w III w. Sto lat wiecej

Święta Bożego Narodzenia

photo

Prosimy o przyjęcie naszych serdecznych życzeń świątecznych. Składamy je wszystkim drogim parafianom.
Niech nowo narodzone Dziecię - wiecej

Rekolekcje adwentowe

photo

W dniach 20 - 22 grudnia 2014 roku, przeżywamy w naszej parafii rekolekcje adwentowe i nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z Gargano. wiecej


Adwent 2014

photo

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie wiecej