Adwent 2014

photo

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. [www.brewiarz.pl]

Muzyka S. Moryty

photo

W dniach 24-25 listopada 2014 r. w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku, miała miejsce Konferencja Naukowa - Między nieznanym a wiecej

Matka Boża Ostrobramska

photo

NMP Ostrobramska, Matka Miłosierdzia jest główną Patronką naszej Archidiecezji. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, Królowej Korony Polskiej, wiecej


Organowe wieczory

photo

W niedzielę, 26 października 2014 roku, o godz. 19:00, Ks. Proboszcz dr Wojciech Łazewski zaprosił na Wieczorne spotkanie z muzyką organową. wiecej

Bł. ks. J. Popiełuszko

photo

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością wiecej

Dzień Papieski

photo

W niedzielę, 12 października, obchodzimy XIV Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego wiecej


Modlitwa różańcowa

photo

Członkowie Kół Żywego Różańca w liczbie 48 osób, w sobotę, 20 września pielgrzymowali do Matki Bożej Kodeńskiej. W tym Sanktuarium modlili wiecej