Triduum Różańcowe

photo

”Rola Maryi przy drugim przyjściu Chrystusa Pana”

(Tytuł rozdz. III „Traktatu o doskonałym Nabożeństwie do Najśw. Maryi Panny”, Św. Ludwig M. Grignion de Montfort.)

21 – 23 października 2016 r.
(piątek – niedziela)


21 października (piątek)

godz. 18.00 (dolny kościół)
- Msza Święta w języku łacińskim ze śpiewem chorału gregoriańskiego. Modlimy się za prześladowanych chrześcijan
- Różaniec Święty

godz. 20.00 (sala na dole na plebanii)
- Spotkanie przy herbacie

godz. 21.00 (górny kościół)
prowadzi: ks. Michał Dłutowski z Warszawy
- Apel Jasnogórski
- Katecheza: „Praktyka doskonałego Nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny” (Św. Ludwik M. Grignion de Montfort)
- Modlitwa o rychłą beatyfikację Sług Bożych: Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Ks. Kard. Augusta Hlonda
- Droga Krzyżowa zakończona adoracją Krzyża
- Odnowienie „Jasnogórskich Ślubów Narodu”

22 października (sobota)

godz. 07.45 -15.10 (kościół górny)
prowadzi: ks. Michał Dłutowski z Warszawy
- Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
- Różaniec Święty (tajemnice radosne): o beatyfikację Służebnic Bożych: Wandy Malczewskiej, Rozalii Celakówny i Barbary Samulowskiej
- Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 15.20 (kościół dolny)
prowadzi: ks. Michał Dłutowski
- Różaniec Święty - tajemnice bolesne w intencji wszystkich wspólnot różańcowych
- Katecheza: „Rola Maryi przy drugim przyjściu Chrystusa Pana - wielcy święci czasów ostatecznych”

godz. 18.00 (kościół górny)
- Msza Święta w intencji Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego i innych wspólnot różańcowych: celebrans -Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki
- Akty zawierzenia wspólnot różańcowych: „Jezus Chrystus jest ostatecznym celem i kresem Nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy” (Św. Ludwik M. Grignion de Montfort)
- Różaniec Święty: tajemnice światła w intencji Ojczyzny
- Przerwa na herbatę, posiłek i dyskusję

godz. 21.00 (dolny kościół)
prowadzi: ks. Jan Bielski
- Apel Jasnogórski
- Katecheza: „Znamiona nabożeństw fałszywych a praktyka doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny” (Św. Ludwik M. Grignion de Montfort).
- Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Akt Zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.
- Różaniec Święty (tajemnice chwalebne) w intencji Ojca Świętego, wszystkich biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, o liczne i święte powołania.

23 października (niedziela)

godz. 24.00 - 06.30 (dolny kościół: noc z soboty na niedzielę)

- Msza Święta w intencji Ojca Świętego, Biskupów i Kapłanów, o uświęcenie duchowieństwa, o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego w Polsce: główny celebrans - ks. Jan Bielski
- Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Modlić się będziemy o Miłosierdzie Boże dla Ojca Świętego, Duchowieństwa i świata całego, za prześladowanych chrześcijan, o wypełnienie woli Bożej przez Polskę - jako owoc przyjęcia Chrztu przed 1050 laty, o dobre przygotowanie się przez cały Naród Polski do Aktu zawierzenia Chrystusowi Królowi Wszechświata i uznania Jego panowania.
- Godzinki ku Czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

godz. 7.00 (dolny kościół)
- Msza Święta w intencji o święte rodziny oraz o wspólną modlitwę różańcową w rodzinach. Błogosławieństwo na rozesłanie.

Zapraszamy do wielkiej modlitwy za Polskę w czasie Triduum Różańcowego

Pielgrzymka Przewodniczek

photo

Jak co roku, przewodniczki z całej Polski ruszyły na Ogólnopolską Pielgrzymkę Przewodniczek, by z opieką Matki Bożej, rozpocząć nowy rok wiecej

Nowy nr telefonu

photo

Nowy numer telefonu parafialnego:

789-463-241Wyróżnienie dla ks. wiecej


40-godzinne nabożeństwo

photo

Czterdziestogodzinne nabożeństwo eucharystyczne ma bardzo bogatą i długą tradycję.

Nie ma pewności co do tego, kiedy powstało wiecej

Pielgrzymki 2016

photo

„Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, czas na modlitwę, refleksję, rozmowę, duchową przemianę, radość spotkania z Chrystusem i Jego Matką w wiecej

ŚDM Kraków 2016

photo

Środa, 20 lipca – Dzień pierwszy

Rejestracja grup będzie odbywać się na stadionie miejskim w Białymstoku. Każdy pielgrzym wiecej


Doktorat Ks. Czesława

photo

W dniu 24 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, w sali C-1031 odbyła się publiczna dyskusja nad wiecej