Uroczystość Chrystusa Króla

photo

"Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. (...)

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!

Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata."

www.brewiarz.pl

Patriotyczne śpiewanie 2015

photo

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Podczas wieczornej Mszy św., w naszym kościele, modliliśmy się za Ojczyznę i za nas wiecej

Miesięcznik parafialny

photo

Od Redakcji
"Drodzy Bracia i Siostry! Oddajemy w Wasze ręce pismo parafialne w nowej formie i szacie graficznej - miesięcznik wiecej


Relikwie bł. ks. Jerzego

photo

24 października 2015 roku, podczas Mszy św. wieczornej i nabożeństwa różańcowego, gościliśmy relikwie pierwszego stopnia błogosławionego wiecej

Złoty medal

photo

14 października 2015 roku, w Dniu Edukacji Narodowej, wśród wielu odznaczonych i nagrodzonych nauczycieli województwa podlaskiego znalazł się wiecej

Jubileuszowy Koncert

photo

Z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej Marii Terleckiej w naszym kościele w dniu 11 października 2015 roku sprawowana była wiecej


XV Dzień Papieski

photo

"Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy św. kanonizacyjnej określił św. Jana Pawła II mianem „papieża rodziny”. Pontyfikat Papieża Polaka wiecej