Tydzień Biblijny

photo

W dniach od 19 do 25 kwietnia 2015 roku zapraszamy na SIÓDMY TYDZIEŃ BIBLIJNY pod hasłem Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię


Niedziela, 19 kwietnia 2015 r.
Podczas każdej Mszy św. homilia poświęcona piątemu przykazaniu: NIE ZABIJAJ


Poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r.
18.00 - Msza św. z homilią
18.45 - LECTIO DIVINA - sala św. Kazimierza

Wtorek, 21 kwietnia 2015 r.
18.00 - Msza św. z homilią
18.45 - CELEBRACJA SŁOWA BOŻEGO - górny kościół

Środa, 22 kwietnia 2015 r.
18.00 - Msza św. z homilią
18.45 - KRĄG BIBLIJNY - sala św. Józefa

Czwartek, 23 kwietnia 2015 r.
17.30 - Opowieść o św. Wojciechu - górny kościół
18.00 - Msza św. z homilią
18.45 - DROGA ŚWIATŁA - dolny kościół

Piątek, 24 kwietnia 2015 r.
17.30 - Opowieść o św. Jerzym - górny kościół
18.00 - Msza św. z homilią
18.45 - FILM O TEMATYCE BIBLIJNEJ - sala św. Kazimierza

Sobota, 25 kwietnia 2015 r.
18.00 - Msza św. z homilią
18.45 - KONFERENCJA POŚWIĘCONA EWANGELIŚCIE ŚW. MARKOWI- sala św. Kazimierza

Święto Miłosierdzia Bożego

photo

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia wiecej

Triduum Paschalne

photo

02.04.2015 r. Wielki Czwartek
18:00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, główny celebrans: Ks. Proboszcz. Adoracja Pana Jezusa w wiecej


Niedziela Męki Pańskiej

photo

"Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, wiecej

Via Dolorosa

photo

W niedzielę, 8 marca, o godz. 17:15, w naszym dolnym kościele, uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej w formie MISTERIUM PASYJNEGO ‘VIA wiecej

Uroczystość Patrona

photo

W dniu 4 marca, tak jak co roku, uroczyście uczciliśmy Św. Kazimierza, Patrona naszej Parafii i całej Metropolii Białostockiej. Uroczystej Mszy wiecej


Wielki Post 2015

photo

W czasie Mszy św. Środy Popielcowej na rzymskim Awentynie Ojciec św. Franciszek podkreślił, że istotnymi elementami Wielkiego Postu są wiecej